Klikkerikoulutus helppoako? Pienellä viilauksella parempaan tulokseen.

 1. Perusteiden kautta taitavammaksi kouluttajaksi


Klikkerikoulutuksen perusidea on helppo – sitä saa mitä vahvistaa. Naksutin toimii koulutuksessa sekundääri vahvisteena eli merkkaa toiminnon, jota seuraa primäärivahviste eli esim. makupala tai lelu. Jotta tämä yhteys toimii, on klikkerin ja makupalan yhteys rakennettava. Yleensä eläimet hoksaavat yhteyden äänen ja palkan välillä muutamien toistokertojen jälkeen, mutta tässä kouluttajan toiminta on tärkeää. Koirat seuraavat meidän fyysisiä eleitä voimakkaasti ja ehdollistuminen voi tapahtua esim. käden liikkeen ja makupalan välillä, jos emme ole tarkkoja siitä, että ennen naksautusta kehossa ei tapahdu palkkausta ennakoivaa toimintaa.Peruspalkkausketju:

 •          koira tekee halutun toiminnon
 •         naksaus
 •         sitten käsi lähtee tavoittelemaan palkkaa
  •       koirat lukevat hyvin meidän kehonliikkeitä, joten pienikin kehonliike ennen naksausta voi jo toimia vahvisteena

Koulutuksen mekaanisia taitoja kannattaakin harjoitella esim. peilin edessä tai videoimalla harjoitussessioita, jolloin saa paremmin kuvan omasta toiminnasta. Mitä selkeämpää kouluttajan toiminen koulutustilanteessa, sitä paremmat tulokset. Myös oman toiminnon vakiinnuttamisella voimme olla varmoja millä me merkkaamme toimintaa ja varmistaa, että vahvistamme juuri haluttua tapahtumaa. Esim. jos koira on juuri istumassa ja käsi lähtee liikkeelle makupalapussin ennen kuin klikkaamme takamuksen osumista maahan. Toiminta joka on vahvistunut, on takamuksen paikka muutama sentti ennen kuin takamusosuu maahan, koska liikkeelle lähtenyt käsi on ennakoinut vahvisteen eli merkannut jo, että palkka on tulossa. Omalla tekemisellämme on siis suuri merkitys, kun hiomme toimintoja nopeiksi ja tarkoiksi. Tässä vaiheessa korostuu kouluttajan mekaanisten taitojen hallinta.

Miten itsetoiminnan aikaan saaminen ja kriteerien rakennus?

Monesti on tapana edetä kouluttamisessa liian nopeasti isoin harppauksin. Jokainen toiminto olisi hyvä jakaa pieniin vaiheisiin, jotta pääsisimme tavoitteisiin ilman, että koirat turhautuvat. Ennen harjoittelun aloittamista olisikin hyvä suunnitella tulevan harjoituksen tavoitteet ja miten jakaa tavoitteet mahdollisesti osiin. Kun harjoitellaan uusia asioita, on hyvä muistaa, että palkkaus tiheys on alkuun oltava suuri. Jotta tämä onnistuu, niin välivaiheiden kriteereistä on oltava mielessä selkeä kuva. 

Esim. targetmatto:
 •         koira katsoo kohti mattoa (pienikin vilkaisu palkataan)
 •        tätä voidaan joutua toistamaan useasti, jotta matolle alkaa nousta kiinnostus arvo, jos tarjoaminen on koiralla uutta ja omistajaan vahva katsekontakti
  •          koira liikkuu askeleen kohti mattoa
  •         koira laittaa yhden tassun matolle
  •         koira laittaa 2 tassua matolle
  •          kriteerejä nostetaan kunnes matolle on saatu kriteerien mukainen toiminta esim. 4 tassua matolla

Jokaisen treenisession aikana on hyvä miettiä, mitä aion vahvistaa. On hyvä myös varautua siihen, että koira ohittaa jonkun vaiheen ja eteneekin nopeammin. Koulutussuunnitelman on siis hyvä sisältää myös toiminta mallit nopean edistymisen varalla. Tätä helpottavat tauot, jolloin kriteerejä voi taas muuttaa.  Voimme rakentaa vain yhtä kriteeriä kerrallaan, jos haluamme kehittää ja hioa toimintaa. Tämä tarkoittaa esim. juoksukontakteissa, kun harjoittelemme käännöskäskyyn reagointia, joudumme hetkellisesti laskemaan kriteeriä osuman tarkkuudesta. Pikku hiljaa harjoittelussa molempien harjoittelun kautta saamme rakennettua halutun loppu tuloksen. Tai esim. haluamme nopeuttaa perusasentoon tuloa, niin joudumme hetkellisesti laskemaan kriteereitä suoruuden suhteen. Pikku hiljaa molempien kriteerien harjoittelu rakentaa halutun tuloksen. Yhden kriteerin harjoittelu pitää tavoitteet selkeänä niin ohjaajalle kuin koiralle, sekä varmistaa sen, että turhautumista ei tapahdu. Kaikki rakentuu pienistä palikoista, mitä paremmin koira osaa eri osaset sitä varmempi on kokonaisuus.
Operanttia koulutusta linnuilla


Kouluttaessa olen miettinyt monesti, miksi klikkerikoulutus ei ole sujunut halutulla tavalla? Ohjaajat toimivat hyvin klikkerin ja palkan kanssa, mutta kriteereissä pysyminen on haastavaa ja paljon tulee ns. vääriä palkkauksia eli koira tekeekin toisin kuin omistaja oli ajatellut. Muistin hyvin Kay Laurencen luennon ”Do you see what I see”. Luento käsitteli koiran kehon kielentulkintaa ja sen hyödyntämistä kouluttamisessa. Koirien eleen ja liikkeet kertovat paljon siitä mitä aikovat tehdä. Voimme käyttää tätä hyödyksi monellakin tapaa ja tehostaa sillä kouluttamista. Klikkerikoulutuksessahan haluttaisin saada kiinni jo koiran ajatus siitä, kun ne päättävät tehdä jotakin. Tämä hetki antaa juuri sen ajan, että ehdimme naksauttamaan oikea aikaisesti ja saamaan kiinni halutun toiminnon.

Esimerkkejä:

Korokkeelle pysähtyminen:
 •  tavoitteena saada koira pysähtymään korokkeelle neljän tassun kanssa, niin että kaikki ovat korokkeella
 • tarkkaillaan koiran liikkeitä, kun se lähestyy koroketta, jotta voimme ennustaa onnistumisen
  •       yleensä koira ei kiinnitä korokkeeseen riittävästi huomioita, jos se pitää katsekontaktin ohjaajaan, jolloin virhe on todennäköinen -> koira menee yli korokkeen
  •       keskittyessä koiran katse on korokkeessa, jolloin oikea toiminto todennäköinen ja klikkauksen pystyy ennakoimaan ja näin ollen saamaan juuri oikeaan hetkeen -> koulutus tehostuu ja ”väärät” klikkauksen vähenevät
 •  näin koiralle voidaan varmemmin liittää esim. seis-vihje oikeaan toimintoon ja saada siitä heti vahvempi, kun koroketta käytetään apuna esim. jäävien tai luoksetulon pysähdysten kouluttamiseen

Juoksukontaktit:

 •           ajan kanssa kouluttaja oppii koiran liikeradasta ennakoimaan tuleeko onnistunut osuma ja näin ollen ajoittamaan palkkion tehokkaammin
 •            jokainen koira on yksilö ja tätä liikkeen ennakointia voi harjoitella esim. videoiden avulla
 •           esimerkkejä virheitä ennakoivasta toiminnasta juoksupuomilla (myös pätevät pysäytyskontaktiin):
  •        pystyasento ennakoi hyppyä kontaktilta
  •        koiran katse ohjaajassa
  •       huomio kiinnittynyt tuomariin
Klikkerikoulutuksen ydin olisikin oppia ennakoimaan tilanteita, jolloin sheippaamisesta, eli toiminnan  rakentaminen tarjoamisen kautta, tulee entistä tehokkaampaa ja pääsemme nopeammin lopputuloksiin. Tärkeää on siis oppia lukemaan koiran toimintaa ja ennakoida sitä kautta niiden tekemistä. Yksi apu on tehdä selkeä koulutussuunnitelma jo etukäteen, missä mietitään mitä haluaisit nähdä koiran tekevät ja miten se voisi näkyä koiran toiminnassa. Hyvän suunnittelun kautta voimme siis päästä yhä lähemmäksi tehokkaampaa koulutusta ja ajan kanssa opimme lukemaan koiraamme yhä paremmin. Tätä kautta pääsemme käsiksi yhä tehokkaampaan kouluttamiseen. Koulutukseen päteekin hyvin lause – pysähdy hetkeksi. Ajattele ennen treenausta ja näe ennakolta miltä toiminto voisi näyttää. Selkeä ajatus itsellä, selkeyttää koulutuksen ulos antia myös koiralle, joka näkyy selkeänä etenemisenä. Tietenkin matkaan mahtuu ylä- ja alamäkiä, mutta voimme kehittyä koko reissun.

Toivottavasti näistä vinkeistä on apua talven harjoituksiin!!

Pian tietoa kevään kursseista!

Marianne Talent Dogs

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Perustaitoja lajista riippumatta

Hajatelmia agilitystä

Palkkasana – mitä se oikeastaan tarkoittaa?